5 strategische doelstellingen

Doelstelling 1

Vertrekkende vanuit talenten en de totale persoonlijkheid van elke leerling / cursist leggen we, ondersteund met wetenschappelijke inzichten, de lat hoog om een maximale leerwinst te bereiken.

Doelstelling 2

De SGR ondersteunt, faciliteert en geeft richting aan de scholen in de uitbouw van een performant kwaliteitszorgsysteem om een interne kwaliteit en externe profilering te optimaliseren.

Doelstelling 3

De SGR bouwt een inspirerend, respectvol personeelsbeleid uit, waarbij elke medewerker op een kwaliteitsvolle en professionele manier begeleid en gestimuleerd wordt tot levenslang leren en wederzijdse betrokkenheid.

Doelstelling 4

De SGR streeft naar een voldoende geografisch gespreid, complementair en aantrekkelijk onderwijsaanbod.

Doelstelling 5

De SGR geeft richting aan de onderwijsinstellingen en faciliteert hen om het PPGO te realiseren. De SGR is een kenniscentrum om de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering te ondersteunen.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker