Atelier B

Buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren met ASS

Atelier B is een school buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 (OV4) aanbiedt

voor jongeren met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS).

Opleidingsvorm 4 betekent dat wij de leerplandoelstellingen van het regulier onderwijs volgen.

Echter doen we dit in een veilige schoolomgeving die aangepast aan de noden van onze jongeren. 

Jongeren die in aanmerking komen voor deze onderwijsvorm kregen de diagnose ASS. 

Ze ontvingen ook een M-verslag OV4T9 van het CLB. Dit geeft hen toegang tot deze onderwijsvorm.

Onze missie is om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden naar zelfredzame, kritische burgers

Na hun opleiding zijn onze leerlingen in staat om te functioneren in het reguliere arbeidscircuit.

 

Directeur: mevr. Delfien Devoghel

Tel: 050/170 170

E-mail: welkom@atelierb.be

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker