Basisschool Aan Zee

Onze basisschool behoort tot het buitengewoon onderwijs, type 5.  Het is de geneesheer-specialist van het preventorium of de medische instelling die de school het tijdelijke type 5-attest bezorgt. Deze kinderen komen uit scholen van zowel het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs én blijven ook ingeschreven in hun thuisschool. 

Onze eerste zorg is  het  werken aan welbevinden, een positief zelfbeeld, aan het weer plezier krijgen in gezond leven en in leren.  We laten kinderen groeien in zelfstandigheid,  in het leren opnemen van verantwoordelijkheid en in het samenwerken.

De hoofdschool Basisschool Aan Zee in De Haan is gehecht aan het Zeepreventorium en biedt aan de patiënten van het Zeepreventorium - in combinatie met therapieën en consultaties - dagonderwijs aan.

Het Zeepreventorium (ZPM) behandelt kinderen met een chronische ziekte zoals aandoeningen van de luchtwegen, diabetes, obesitas, revalidatie brandwonden,… (zie www.zeepreventorium.be)

De vestigingsplaatsen LUKAS in Assebroek en KORBEEL in Kortrijk zijn gehecht aan de K-diensten van de medische instellingen. Hier geven we dagelijks minstens één lesuur onderwijs aan kinderen opgenomen in de kinder - en jeugdpsychiatrie.

School verbonden aan het Zeepreventorium

 

Directie: Dhr. Bart Dancet en mevr. Emily Baert

Tel. 059 23 43 36
E-mail: directeur@basisschoolaanzee.be

Hoofdvestiging:
BAZ
Koninklijke Baan 5
8420 De Haan

Bijkomende vestigingsplaatsen:

LUKAS
p/a: AZ Sint-Lucas
Sint-Lucaslaan 29
8310 Assebroek

KORBEEL
p/a:  De Korbeel (Groep Zorg Heilige Familie VZW)
Groeningepoort 4
8500 Kortrijk

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker