Basisschool De Boomhut (Freinetschool)

Kinderen willen natuurlijk leren, levend leren!

De leefwereld van jouw kind, dat is het vertrekpunt van onze school!

Wij zijn er niet alleen van overtuigd dat dit zorgt voor een grote betrokkenheid, we stellen het keer op keer opnieuw vast in onze klassen.
Bij ons leren uw kinderen spontaan!

Exploreren, ervaringen delen, leren plannen en overleggen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen…

De Boomhut heeft een coöperatieve klaswerking waar elke mening telt en waar uw kids leren rekening houden met elkaar. 

Ook onze school bereikt zondermeer de eindtermen, wij volgen hiervoor alleen een andere weg! 

Leg het me uit en ik vergeet het wellicht…
Toon het me en ik onthoud het misschien…
Betrek me erbij en … ik begrijp het!
C. Freinet

Directeur: Mevr. Ellen Duyck (a.i.)

Tel. 050 39 68 90
E-mail: directie@deboomhut-freinetschool.be

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker