Basisschool De Glimlach

Welkom in de Glimlach

Je hoort het meteen aan onze schoolnaam... Wij stellen voorop dat ieder kind met een glimlach naar onze school kan komen. Daarom vinden we het ook van belang dat uw kind  zich goed voelt op onze school en daar maken we ons werk van.  Onze school heeft enkele troeven. Die troeven kunnen de schoolgaande kinderen zeker beamen. Maar we zetten zelf enkele zaken in de kijker... 

Ons ICO-project

Onze school draagt al jaren het ICO-project in haar hart. We proberen de kinderen mee op te voeden tot bewuste wereldburgers, die zich goed kunnen voelen op onze school. We willen de kinderen helpen om zich te leren uitdrukken, om grenzen te stellen voor zichzelf, om bewust in de wereld te staan.  We stellen als doel dat onze leerlingen zich gelukkig kunnen voelen op onze school en daar streven wij naar via ons ICO- project.

De Glimlach is ook een Fairtradeschool

‘Actief burgerschap’ en ‘samen leren leven’ vertaalt zich perfect binnen ons ICO-project en ons MOS-project, maar eveneens binnen Fairtrade. We zijn dan ook fier dat wij de titel van Fairtradeschool hebben, zo leren wij onze kinderen bewust worden over het feit dat hun keuzes de levenskwaliteit van andere kinderen en mensen ergens op onze wereld  beïnvloeden en proberen we zo ons steentje bij te dragen voor een mooiere wereld en toekomst.

Ons uitgestrekt domein: veel speel- en leerplezier

Op ons schooldomein is er veel groen waar de kinderen tijdens de pauzes, opvang en bij sommige lessen, gretig gebruik van maken. Ze kunnen er o.a. spelen op de speeltuin, in de bosjes, op het voetbalveld, in de wilgenhutten, op een boomstammenparcours, ... Daarnaast leent het schooldomein er zich perfect toe om met de kinderen eens vaker naar buiten te trekken en al doende te exploreren en te leren. Je vindt bij ons een ruime diversiteit aan vruchtdragende bomen en planten en daarbij hebben we ook moestuintjes, kruidentuintjes, kaboutertuintjes en een kippenren die door de kinderen verzorgd worden.

Directeur: Mevr. Sofie Kerckhove (a.i.)

Tel. 050 20 94 09
E-mail: info@deglimlach.be

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker