Basisschool De Valke

Basisschool De Valke heet u welkom! 

De Valke is een gezellige school net buiten het centrum van Lichtervelde. Het schoolgebouw ligt in een groene en rustige omgeving. Geborgenheid, een gemoedelijke sfeer, onderwijs in aangename klassen en ruime speelplaatsen zorgen ervoor dat uw kind zichzelf kan zijn. Beleefde en respectvolle omgangsvormen horen hier ook bij.

Kinderen moeten ruimte krijgen, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Ze kunnen zich tijdens de speeltijden naar hartenlust uitleven op ons schooldomein of ontspannen in de snoezeltuin. We hebben ook moestuintjes en een buitenklas voor onze kleutertjes. 

Onze school wil een veilige en vertrouwde omgeving zijn voor de leerlingen, want hun welbevinden en betrokkenheid is een eerste voorwaarde om tot leren te komen. 

W.O. als uitgangspunt – taal centraal! 

Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig en zitten boordevol vragen over zichzelf, de anderen en hun omgeving. We willen samen met de leerlingen onze omgeving waarnemen, verkennen, onderzoeken, ordenen en duiden. Zo verwerven kinderen vaardigheden om goed met zichzelf, anderen en de wereld om te gaan en ontwikkelen ze een kritisch – creatieve houding tegenover zichzelf, anderen en de wereld. We willen kinderen opvoeden tot evenwichtige personen die hun leven zinvol kunnen uitbouwen en bijdragen aan een kwaliteitsvolle omgeving. 

De zorg voor het milieu is voor ons een belangrijk item. Als MOS-school (milieuzorg op school) willen we onze leerlingen leren dat we zorg moeten dragen voor de wereld om ons heen. 

Bij het verkennen van onze omgeving staat taal centraal. We werken in onze kleuterafdeling steeds met een centraal prentenboek. Van daaruit vertrekken de leerkrachten samen met de kinderen op een themareis rond het verhaal, de prenten, de gevoelens van het boek. Zo verkennen ze de wereld maar breiden ze ook hun woordenschat uit, maken ze kennis met boeken en verhalen, krijgen ze zin in taal. Ook in de lagere school blijft taal belangrijk: we houden klasgesprekken, hebben leesmomenten, leren discussiëren, schrijven brieven en verhalen, gaan voorlezen voor de kleuters, … 

Directeur: Mevr. Nele Dockx

Tel. 051 72 24 57

E-mail:
directie@devalke.be
secretariaat@devalke.be

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker