Basisschool Permeke

Basisschool Permeke,
een school die ademruimte geeft aan ieder kind!

Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities. Gelijke onderwijskansen en maximale leerwinst voor elke leerling nastreven door een aanpak op maat:
dat is het engagement van ons jong, dynamisch team.

In deze veilige, familiale en vertrouwde omgeving kunnen zij zich verstandelijk en creatief ontplooien.

Basisschool Permeke vormt:

  • verdraagzame,
  • respectvolle,
  • geëngageerde,
  • zelfstandige,
  • sociale,
  • leergierige persoonlijkheden.

Ons hoofddoel doel is het bereiken van de eindtermen lager onderwijs. Dit wordt jaarlijks in het zesde leerjaar getest door het afnemen van genormeerde toetsen.

De leerlingen die bij ons het getuigschrift 'basisonderwijs' behalen hebben de nodige 'bagage' om succesvol te starten in het middelbaar onderwijs.

Onze school ligt in een oase van groen met een zee aan speelruimte, voetbalveldjes, speeltuigen, …
We leren onze kinderen uiting te geven van hun gevoelens en ervaringen.
Emotionele groei vinden wij even belangrijk als intellectuele en fysieke ontwikkeling.
Leren samenwerken, respectvol en verdraagzaam met elkaar omgaan, opvoeden tot zelfstandigheid, openheid van geest …
maken deel uit van ons onderwijsproject. Iedereen mag hier zichzelf zijn.

Veel ademruimte – letterlijk en figuurlijk – want uw kind verdient het.

Directeur: Mevr. Nelleke Peeters

Tel. 050 81 14 02
Gsm. 0496 727 767
E-mail: directie.permeke@sgimpact.be

 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker