SBSO Zeelyceum De Haan (tweetalige ziekenhuisschool)

Het Zeelyceum, OV4 type-5 school, wil in een unieke setting kwaliteitsvol onderwijs bieden aan leerlingen die om medische redenen tijdelijk in het Zeepreventorium verblijven. De samenwerking met het Zeepreventorium, de ouders, de thuisscholen en de externe partners draagt bij tot zorg op maat. Via begeleid zelfstandig leren en diverse actuele werkvormen geven we elke leerling een stevige basis om zijn/haar talenten maximaal te ontplooien. In ons onderwijs- en opvoedingstraject staat de leerling centraal en volgen we het pedagogisch project van het GO! en de leerplannen van de thuisschool (GO!, VVKSO, VVSG, POV). We vertrekken vanuit respect voor de eigenheid van elke leerling en houden rekening met zijn/haar medische achtergrond en vooral met zijn/haar capaciteiten. Dankzij een doelgericht aanpak willen we de leerling op cognitief vlak en socio-emotioneel vlak helpen en gedragsmatig ondersteunen. De leerlingen leren dat zelfdiscipline en doorzettingsvermogen sleutels zijn tot een positieve en kwaliteitsvolle toekomst.

Directeur: Mevr. Sabine Vincke

Tel. 059 23 40 85
E-mail: info@zeelyceum.be

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker