Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor personeelsleden van scholengroep impact is Mevr. Erna De Roeck

Zij kan rechtstreeks bereikt worden:

Via e-mail:          erna.de.roeck@scholengroepimpact.be

Via telefoon:     0474/83 00 73

 Wanneer je meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een collega, een lid van de hiërarchische lijn, je werkgever of een derde, dan kan je je richten tot de vertrouwenspersoon.

Haar taak bestaat erin op informele wijze raad en opvang te bieden aan personen  en eventueel een informele bemiddeling op te starten tussen de verschillende partijen.

Indien je dit wenst kan je ook de vertrouwenspersoon van je school consulteren. Zij of hij  fungeert binnen de school als intern aanspreekpunt in het kader van pesten.

De gegevens van de vertrouwenspersoon van de school kan je terugvinden in de infobrochure en de leraarskamer van de school waar je tewerkgesteld bent.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker